Regulamin Szkolnego Schronisko Młodzieżowego w Szczecinie na czas pandemii COVID-19


 1. Prawo do korzystania z noclegów w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym CUMA przysługuje wyłącznie, zorganizowanym grupom dzieci i młodzieży pozostających pod opieką dorosłych, przez cały czas pobytu, rodzicom z dziećmi, nauczycielom.
 2. Z noclegu w schronisku mogą korzystać wyłącznie osoby, które wcześniej przesłały oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i procedurami obowiązującymi w obiekcie, bądź wypełnią je na miejscu.
 3. Przy recepcji mogą przebywać maksymalnie 2 osoby, które zostaną zameldowane do wspólnego pokoju.
 4. Przed zameldowaniem każdego gościa dokonany zostanie przez pracownika recepcji pomiar jego temperatury jak również wyrywkowo w każdy inny dzień pobytu.
 5. Przebywanie w częściach wspólnych, z zachowaniem odpowiednio dużej odległości w stosunku do innych Gości oraz Pracowników.
 6. Obowiązkowe stosowanie maseczek ochronnych w częściach wspólnych Schroniska.
 7. Ograniczenie do minimum czasu przebywania w obszarze recepcyjnym.
 8. Obowiązkowe dezynfekowanie rąk przy każdorazowym wejściu na teren Obiektu (dozownik przed recepcją).
 9. Dla wspólnego bezpieczeństwa Gości oraz Pracowników prośba o otwieranie okien znajdujących się w pokoju, przed jego opuszczeniem w dniu wymeldowania.
 10. Ewentualny serwis pokoju odbywa się w czasie nieobecności Gości w pokoju.
 11. Przyjmujemy płatności za pobyt kartą przy meldunku lub przelewem przed przyjazdem.
 12. Świetlice, pomieszczenia wspólne takie jak kuchnie samoobsługowe, sale tv, prasowalnia, bagażownia na terenie Schroniska są zamknięte.
 13. Na terenie Schroniska można przebywać w godzinach od 17 do godz. 10ºº. Wcześniejsze pobyty wyłącznie za zgoda Pracownika recepcji.
 14. Do Schroniska przyjmowane są osoby, które dokonały wcześniejszej rezerwacji i zostały zapoznane z obowiązującymi procedurami.
 15. Goście w miarę możliwości, mogą być przyjmowani do Schroniska bez wcześniejszych rezerwacji za zgodą Pracownika recepcji.
 16. Przyjmowanie osób do Schroniska odbywa się w godzinach od 17ºº do 22ºº. Wszystkich przebywających w Schronisku obowiązują przepisy meldunkowe. Opłaty za noclegi pobierane są w chwili rejestracji według cennika wywieszonego w Schronisku.
 17. Od godz. 22ºº do 6ºº obowiązuje cisza nocna.
 18. Picie alkoholu, uprawianie gier hazardowych, palenie tytoniu i innych używek na terenie całego Obiektu jest zabronione.
 19. Akceptujemy wprowadzenie zwierząt domowych na teren obiektu z aktualną książeczką ich zdrowia.
 20. Nie ma możliwości przygotowywania posiłków na terenie Obiektu.
 21. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia należy zgłaszać w recepcji Schroniska, preferowany jest kontakt telefoniczny lub przy użyciu poczty e-mail.
 22. Schronisko nie prowadzi depozytów.
 23. Wszelkie przedmioty pozostawione przez Gości nie będą przechowywane.
 24. Na terenie Schroniska mogą przebywać wyłącznie osoby zameldowane.
 25. Klucz do pokoju należy zdać przy wymeldowaniu.
 26. Pracownik recepcji ze względów bezpieczeństwa ma prawo odmówić otwarcia obiektu w godzinach od 23ºº do 6ºº.
 27. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokoju oraz pojazdy zaparkowane na ulicy.
 28. Należy obowiązkowo korzystać z bielizny pościelowej Schroniska.
 29. W razie przekroczenia regulaminu i procedur Gość może zostać poproszony o natychmiastowe opuszczenie Obiektu.
 30. Wszelkie uwagi dotyczące obiektu i obsługi należy przekazywać na adres recepcji lub ptsm@home.pl.
 31. Wszelkie sprawy nieujęte w regulaminie, a dotyczące pobytu w Schronisku będą na bieżąco przekazywane przez pracowników recepcji.
 32. Schronisko posiada płatny parking dla gości Schroniska.

Dyrektor SSM ,,CUMA”

Zbigniew Jakobsche