Konkurs ,,Zielona Szkoła – Przygoda z Przyrodą” 2012


„Zielona Szkoła- Nasza Przygoda z Przyrodą”. Finał

Komisja konkursowa przy ocenianiu poszczególnych placówek brała pod uwagę: walory poznawczo-edukacyjne, dobór i różnorodność roślin, wiedzę, zaangażowanie uczniów i opiekunów, oryginalność i nowatorstwo rozwiązań zagospodarowania terenu zielonego oraz walory estetyczne i dekoracyjne. W trakcie przeglądu zgłoszonych do konkursu placówek oświatowych komisja zwracała szczególną uwagę na formy zagospodarowania przyszkolnych terenów zielonych, które miały na celu edukację przyrodniczą oraz poprawę estetyki budynków oświatowych miasta Szczecin. Wysoko oceniono poziom przygotowania, jak również prace i zaangażowanie dyrektorów, nauczycieli, opiekunów grup konkursowych, dzieci i młodzieży, a także rodziców. Konkurs pełni rolę edukacyjną i wychowawczą i przyczynia się do wzrostu dbałości o tereny zielone wokół ocenianych placówek.

Pokazał potencjał tkwiący w ludziach i ogromne zaangażowanie dzieci, młodzieży i ich opiekunów w przygotowaniach placówek do prezentacji. W krótkim czasie musieli oni wykonać wiele działań upiększających ich tereny zieleni. Gospodarze wykazali się ogromną inwencją twórczą. Wiele obiektów własnym staraniem zostało wyposażone w elementy małej architektury – altany, ścieżki, wiaty, ławki. Pojawiły się kolejne przemyślenia, plany przyszłorocznych nasadzeń upewniające nas w tym, że szczecińskie ogrody żyją i będą coraz piękniejsze.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym CUMA w Szczecinie.

Kategoria przedszkola:
I miejsce– Przedszkole Publiczne nr 51, ul. Krzywa 59
Przyznano ex aequo dwa drugie miejsca:
II miejsce – Przedszkole Publiczne nr 52, ul. Milczańska 44
II miejsce – Przedszkole Publiczne nr 72, ul. Felczaka 14
III miejsce – Przedszkole Publiczne nr 9, ul. Napierskiego 13

Kategoria  szkoły podstawowe:
I miejsce– Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Seledynowa 50
II miejsce– Szkoła Podstawowa nr 35, ul. Świętoborzyców 40
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 61, ul. 3 Maja 4-7

Kategoria gimnazja:
I miejsce – Gimnazjum nr 5,  ul. Komuny Paryskiej 20
II miejsce – Gimnazjum nr 18, ul. Witkiewicza 40
III miejsce – Gimnazjum nr 33 ul. Rymarska 22 e

Kategoria placówki szkolno – wychowawcze:
I miejsce-  Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1, ul. Policka 3
II miejsce– Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2, ul. Jagiellońska 58
III miejsce– Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, ul. Kamienna 22

Debiut roku: Przedszkole Publiczne nr 31, ul. Monte Cassino 17

Wyróżnienie honorowe:  IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Św. Kingi 2,  za kontynuację projektu zagospodarowania ogrodu edukacyjnego.

Wyróżnienie honorowe: Pałac Młodzieży – PCE ul. Al. Piastów 7 za oryginalność wykorzystania przestrzeni ogrodu miejskiego.

Cuma rozdanie nagród w konkursie IV Edycja Miejskiego Konkursu "zielona Szkoła -nasza przygoda z przyrodą"